กรดอะมิโน Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 25 February 2011 07:26
Article Index
กรดอะมิโน
ประโยชน์ของการใช้กรดอะมิโน
บทบาทของกรดอะมิโนตัวที่สำคัญ
ผลการทดลอง
All Pages

กรดอะมิโน กับ เดลแฟน

กรดอะมิโน

Amino acid in protein structure

กรดอะมิโนจำเป็นสำหรับสารอาหารของสิ่งมีชีวิต เพราะว่า กรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยทางโครงสร้างของโปรตีน
กรดอะมิโนมีความสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติของโปรตีนและควบคุมกระบวนการกลไกทางชีวภาพ เช่น กระบวนการเกี่ยวกับเอนไซม์ กระบวนการสร้างคลอโรฟิลล์ เป็นต้น

 

 

กรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของโปรตีนที่พืชดูดซืมได้โดยตรง กรดอะมิโนเป็นอินทรีย์โมเลกุลที่ประกอบด้วยอนุมูลเชิงหน้าที่ 2 กลุ่ม คือ:
NH2 - กลุ่มอะมิโน และ COOH - กลุ่มกรดคาร์บอกซิล

กรดอะมิโนมีอยู่ด้วยกันประมาณ 20 ชนิดในธรรมชาติ
เปปไทด์ คือ ลูกโซ่โมเลกุลที่เกิดจากกรดอะมิโนตั้งแต่สองโมเลกุลขึ้นไปมารวมกัน
โปรตีน คือ การเรียงต่อกันของกรดอะมิโน

Amino Acid Structure

 

การวางตัวทางโครงสร้างโมเลกุลของกลุ่มอะมิโน(-NH2)และคาร์บอกซิล(-COOH) จะเป็นได้สองรูปแบบ หรือ เรียกว่า 2 ไอโซเมอร์ ซึ่งถูกเรียกว่า เลโว (แอล) และ เด็กซ์โตร (ดี)
กรดอะมิโนที่อยู่ในรูปของแอล-อัลฟ่าเท่านั้นที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการสร้างโปรตีนของพืช

L alpha amino acid v.s. D alpha amino acid
รูปซ้ายแสดงโมเดลเคมีของกรดอะมิโนในรูปแอล-อัลฟ่า ส่วนรูปทางขวาแสดงโมเดลของรูปดี-อัลฟ่า

 Last Updated on Friday, 17 June 2011 03:48